Editorial Team

Editor In Chief

 1. Saeful Anam, (Google Scholar), Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Assistant Editor

 1. Maftuh ., Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Editors

 1. Ali Ahmad Yenuri, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
 2. Muhibuddin Fadhli, PG-PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
 3. Imam Nuraziz, (Google Scholar), Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
 4. Farid Qomaruddin, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
 5. Ahmad Kholiqul Amin, (Google Scholar) IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

Managing Editor

 1. M Muizzuddin, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
 2. Muhammad Arif Syihabuddin, (Google Scolar), Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

English Language Advisor

 1. Bachrur Rosyadi Amrullah, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Arabic Language Advisor

 1. M. Asad Nahdli, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Design Production and Technical Editor

 1. Nasrullah -, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia